SLOVO ARCHITEKTA

Úvod

Zadáním projektu byl návrh bytového domu umístěného do proluky po bývalé tiskárně Legiografie v tradičním domovním bloku pražských Vršovic. Blok se nachází na úpatí kopce pod parkem Grébovka, patřícího již do Vinohrad. Poloha navrženého domu je v rámci bloku směrem do ulice Sámova, a má tedy severo-jižní orientaci, kde severní strana směřuje do ulice a jižní do vnitřního dvora bloku.
Vlastní ulice Sámova, ve které se navržený dům nachází, je tvořena vkusně řešenými nájemnými domy z první poloviny 20. století. V jižní uliční frontě jsou západní domy starší – v historizujícím stylu, východní potom modernistické, s plochými střechami. Navržený dům se nachází mezi nimi. Protější severní fronta je ve svém středu tvořena jedním rozsáhlým BD s uličním rizalitovým ustoupením z uliční čáry, který je tvořen sedmi opakujícími se domovními sekcemi. Převážně omítané fasády ulice Sámova (případně fasády s keramickým obkladem) s jedním druhem/rozměrem oken (koncept mřížky) jsou minimálně oživeny – nanejvýš domovním arkýřem.
Blok je rozdělen na starší západní část a mladší část východní. Logiku tohoto dělení reflektuje i územní plán, v němž se starší zástavba s hustě zastavěnými dvory nachází v ploše SV a mladší zástavba s volným vnitroblokem se vzrostlou zelení je v ploše OV. Řešené pozemky leží na okraji hustě zastavěné starší části.
Pozemek pro dům je tvořen dvěma parcelami č. 1077 a 1076, na kterých se nacházela původní zástavba čp. 1440/10 a čp. 665/12.